Menu Sluiten

De wijk Maaspoort

De Maaspoort is een wijk en stadsdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De wijk ligt ten noorden van de A59. Tot het stadsdeel horen de volgende 11 buurten: de Italiaanse buurt, Maasdal, Abdijenbuurt, Lokeren, Maasstroom, de Staatsliedenbuurt, het Zilverpark, Maasvallei, Maasoever, bedrijventerrein Maaspoort en Oud Empel

De bouw van de wijk is gestart in 1977, en kenmerkt zich door verschillende architectuurstijlen. Zo is er laagbouw en hoogbouw. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde ook speciale woningen plaatsen in deze wijk. Zo zijn er in de Maaspoort verscheidene bolwoningen gebouwd. Het stadsdeel herbergt ca. 17.800 inwoners. In deze wijk staat de sporthal Maaspoort Sports en Events, waar New Heroes Den Bosch de thuiswedstrijden spelen. Er waren plannen om een spoorwegstation op de Maaspoort te realiseren. Het college heeft lang gepleit voor het station, maar de kosten van meer dan honderd miljoen euro maakte het plan op vrijdag 4 maart 2016 onhaalbaar Het bedrag van ruim honderd miljoen euro is naar voren gekomen uit onderzoek van ProRail en de NS. Voor een station Maaspoort zouden er extra sporen moeten worden aangelegd tussen Hedel en Den Bosch. Technische ontwikkelingen zouden het in de toekomst mogelijk kunnen maken dat er voor een station Maaspoort geen extra sporen nodig zijn. Waardoor de kosten aanmerkelijk lager zouden worden en station alsnog gerealiseerd kan worden. Het kan daarom volgens het gemeentebestuur zinvol zijn om ProRail over tien jaar opnieuw te vragen de haalbaarheid van een station in de Bossche wijk te onderzoeken.

Winkelcentrum Maaspoort

De wijk beschikt over een winkelcentrum. Het ontbreken van een 24/7 beschikbare pinautomaat is veel bewoners een doorn in het oog. Eind 2016 is er een positieve bijeenkomst geweest met de winkeliers, Dela, MVGM winkelmanagement en een marketing/communicatie/promotie bureau. Thema van deze bijeenkomst was “ Waar staat de Maaspoort momenteel en waar willen we in de toekomst naar toe?” Tijdens deze bijeenkomst zijn de plussen en minnen van het winkelcentrum besproken en is zeer bruikbare input door de ondernemers geleverd. In het verlengde van deze bijeenkomst zal de geleverde input vertaald worden naar het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum qua marketing en promotie als ook fysiek. Heel mooi was ook dat er gesproken is over een bewonerspanel. Het geheel staat nog in de kinderschoenen maar het begin is gemaakt.

Noorderplas

In Maaspoort bevindt zich ook de Noorderplas met daaromheen het van Zwietenpark, met de daarin gelegen Eendenkooi Maaspoort. Het Burgemeester van Zwietenpark is in de jaren zeventig aangelegd als recreatieve voorziening voor de wijk Maaspoort. De Noorderplas is ontstaan door zandwinning en is twintig meter diep.

Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar wilde eenden werden gevangen voor consumptie. Sinds 2000 wordt de Eendenkooi Maaspoort vrijwillig door een groep natuurliefhebbers beheerd. Hun doel is om de eendenkooi in haar oorspronkelijke staat te herstellen: niet om eenden te vangen, maar om informatie te geven over het kooibedrijf. Meer informatie over de eendenkooi vind je hier

Watervogels

Er komen verschillende watervogels zoals eenden, meerkoeten en ganzen voor in het park. De watervogels zijn gewend om zelf hun eten te zoeken, wat in voldoende mate aanwezig is. Voor de gezondheid van de watervogels is het beter ze niet te voeren. Daardoor krijgen de watervogels gezonder en meer divers voer binnen. De watervogels raken op deze manier niet afhankelijk van mensen. Doordat watervogels zelf hun eten moeten zoeken maakt het ze sterker voor tijden wanneer er minder voer te vinden is, zoals in de winter.

Limousins

In het park grazen, sinds 1999, koeien van het Limousine-ras. Zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en beheer van het park. Het Limousine-ras komt uit Haute Vienne in Zuid-West Frankrijk. De koeien worden niet gemolken, zij zogen hun kalveren. Het is een oud sober ras en kan ‘s winters buiten blijven.

Honden in het park

De gemeente heeft in het Burgemeester van Zwietenpark speciale voorzieningen voor honden aangelegd. In dit park zijn een uitlaatroute en twee uitrenvelden voor honden gemaakt. Op de uitlaatroute mag de hond zijn behoefte doen maar moet wel aangelijnd blijven. Het uitrenveld is een omheind grasveld, dat speciaal gemaakt is om lekker los te lopen. Ook hier mogen honden hun behoefte doen en de uitwerpselen hoeven hier niet te worden opgeruimd. Buiten deze voorzieningen moeten de uitwerpselen altijd worden opgeruimd! De hondenvoorzieningen worden door de gemeente onderhouden. Neem voor meer informatie contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte, tel (073) 615 55 55