Kids Nieuws

PERSBERICHT                                                ’s-Hertogenbosch,  25 maart 2019Maaspoort Kids heeft besloten per direct alle activiteiten te stoppen. Waarom?

De afgelopen 3,5 jaar zetten wij ons vrijwillig in voor de kinderen in de wijk. Hierbij zijn wij voor een groot deel afhankelijk van diverse instanties zoals Gemeente, Bewoners Advies Groep (BAG), Wijkmanager en de Wijkraad.

Wij zijn op dit moment enkel en alleen bezig om ons te verantwoorden, te verdedigen en te corrigeren richting deze instanties. Onze vrije eigen tijd besteden wij liever aan het organiseren van kids activiteiten. Deze opstapeling van negatieve energie heeft ervoor gezorgd dat er voor ons geen goede balans meer is, tussen vrijwillige inzet, waardering dan wel medewerking.

Ons ongenoegen is meerdere malen kenbaar gemaakt aan de wijkmanager en diverse gemeentelijke bestuurders. Helaas zonder enig positief resultaat voor de 3000 kinderen in onze wijk.

Hieronder enkele voorbeelden.

Subsidie aanvragen
Een selecte club personen die actief is binnen de BAG en Wijkraad geven onze initiatieven weinig tot geen ruimte. Wij ervaren het eerder als een hoorzitting dan een korte pitch. In de adviezen naar de Gemeente resulteert dit vervolgens tot het korten van aanvragen of zelfs gehele afkeur.

Faciliteiten voor activiteiten
Bij de grote activiteiten maken wij gebruik van de faciliteiten van de gemeente zoals de sporthal en Sociaal Cultureel Centrum de Schans. Maaspoort Kids is tijdens deze activiteiten verplicht een beschermende vloer in de sporthal te leggen. Bij andere georganiseerde initiatieven in de sporthal worden deze regels blijkbaar niet geëist (bijv. infomarkt, rommelmarkt). De evenementenvloer kost de gemeenschap niet alleen €1200,-  subsidie, maar de aangekochte vloer is volgens ons na leggen niet eens veilig en duurzaam. Er wordt ook nog eens van onze vrijwilligers verwacht om na 2 dagen hard werken de vloer schoon op te leveren.

Eigen stek
Vanaf de start van Maaspoort Kids zetten wij ons in om een eigen stek te krijgen. Na diverse gesprekken met gemeente, wijkmanager en toezeggingen van de voormalige Wethouder is er nog steeds geen zicht op een eigen ruimte voor onze activiteiten en spullen. In andere wijken hebben diverse initiatieven wel een ruimte vanuit de gemeente beschikbaar gekregen.

Graag hadden we meer kids activiteiten willen organiseren namens Maaspoort Kids. Helaas is onze zin en energie op en gaan wij voor onze eigen gezinnen kiezen. Wij willen iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd aan Maaspoort Kids hartelijk danken. Vrijwilligers, sponsoren en kids bedankt voor 3 leuke jaren.

Namens bestuur Maaspoort Kids,

Erik Hendrixen, Alex Tiebosch, Barry Kanters


 

Deel dit bericht: