Kids Nieuws

PERSBERICHT

’s-Hertogenbosch, september 2019

Stichting Maaspoort Kids wil de draad weer oppakken na periode van bezinning. 

In maart 2019 heeft het bestuur besloten om de activiteiten te stoppen. Aanleiding was de aanhoudende stroom van tegenslagen en het ontbreken van ondersteuning en waardering van benodigde instellingen.

Na een rustperiode is het bestuur weer om tafel gaan zitten en heeft de toekomst van Maaspoort Kids besproken en wat daar dan voor nodig is. Er heeft tevens een gesprek plaatsgevonden met bestuurders van de gemeente ’s-Hertogenbosch en we hebben alles op tafel gelegd. Ondanks dat daar nog geen concrete acties uit zijn voortgekomen zijn we weer positief over de toekomst.

Subsidies:

Helaas zijn er op korte termijn geen mogelijkheden om de aanvragen voor de activiteiten te versoepelen. Wel wil de gemeente en de wijkmanager aansturen op goed overleg tussen de betrokken partijen, waardoor e.e.a. wellicht soepeler verloopt en vooral op een positieve manier wordt behandeld. Daarnaast is er gesproken over een andere vorm van subsidie, waar nog verder overleg over zal plaatsvinden tussen beide partijen.

Faciliteiten voor activiteiten:

Om minder afhankelijk te hoeven zijn van gemeentelijke faciliteiten, hoge (huur)kosten en andere partijen hebben we nieuwe frisse ideeën. Zodra deze concreet zijn zullen we daarover in contact gaan met de gemeente en deze ideeën bespreken.

Betrokkenheid:

Maaspoort Kids wil graag kinderactiviteiten organiseren in de wijk. Helaas kunnen we dat niet zonder hulp en betrokkenheid uit de wijk. Wij zoeken dan ook Maaspoorters die willen meehelpen met het uitvoeren van deze activiteiten, of het leuk vinden deze activiteiten te bedenken en verder uit te werken. We willen een groep gaan vormen met “vaste” Maaspoorters waar we op kunnen bouwen. Daarnaast zoeken we nog uitbreiding van het bestuur. Zonder team, geen activiteiten. Op korte termijn willen we een infoavond organiseren waar alle geïnteresseerden welkom zijn om het gesprek aan te gaan. We willen graag kennis met u maken.

Eigen ruimte:

Helaas kan de gemeente voor ons geen “eigen” ruimte beschikbaar stellen, naast de toegezegde ruimte om met het bestuur te overleggen en een kleine opslag mogelijkheid in de Schans. Omdat dit ons zeer beperkt in de groei gaan wij zelf op zoek naar een zelfstandig onderkomen. Hierdoor zijn we dan niet afhankelijk van openingstijden, eventuele huur en kunnen wij met te allen tijde bij onze spullen.

Wij vinden dat we met Stichting Maaspoort Kids iets waardevols hebben opgebouwd dat niet zomaar mag eindigen. Wie komt ons helpen? Wie denkt met ons mee? Kom jij bij de gezellige Maaspoort Kids familie? Samen voor een sociale en gezellige wijk. Wie werkt met kinderen, bouwt aan de toekomst! We hebben ons weer kandidaat gesteld voor de Rabo ClubSupport en hopen vanaf 27 september op jullie stem(men). Met deze opbrengst willen wij onze kinderactiviteiten verder uitbreiden. Voor meer informatie: maaspoortkids@gmail.com

Namens bestuur Maaspoort Kids,

Erik Hendrixen, Alex Tiebosch, Barry Kanters


Deel dit bericht:
Skip to content
%d bloggers liken dit: