Menu Sluiten

Wijkraad zoekt bestuursleden

Wijkraad Maaspoort is op zoek naar wijkbewoners die een bijdrage willen leveren aan de wijkraad Maaspoort. Deze versterkingen van het bestuur zijn nodig na het het vertrek van twee bestuursleden en het overlijden van een derde bestuurslid.

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maaspoort bestaat uit vrijwilligers die zich bezig houden met alles wat een wijk leefbaar of nog leefbaarder maakt. U heeft als bestuurslid invloed op uw leefomgeving in de wijk, mede door de nauwe  samenwerking met de wijkmanager en/of  het college van Burgemeester en wethouders.

De volgende onderwerpen spelen hierbij regelmatig een rol:

  • Participatie: overleg en samenwerking met organisaties en mensen die zich met de leefbaarheid van de wijk bezig houden.
  • Veiligheid in de wijk: verkeer, verlichting, groenvoorziening en persoonlijke veiligheid (criminaliteit).
  • Speel- en sportvoorzieningen
  • Ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten zoals het houden van de infomarkt en De Wijkkwis Maaspoort.
  • Mede-organiseren van Summer Vibes.

De wijkraad is altijd op zoek naar mensen, die zich op een leuke manier voor hun wijk willen inspannen en doen daarom deze oproep: Meldt u aan!

Geïnteresseerden kunnen dit laten weten door een korte motivatie te mailen naar secretaris@wijkraadmaaspoort.nl . Hierna kunnen zij een uitnodiging verwachten voor een kennismakingsgesprek.