Patrick Molle, VVD, Lijst 3, nummer 12

Stelt u zichzelf eens voor middels een kort verhaaltje!
Patrick Molle, 43 jaar, een geboren en getogen Bosschenaar. Getrouwd met Ilona en samen hebben we 4 zonen, Devinyo โ€“ Isayah- Yemaro โ€“ Jasey en een dochtertje Serรฉna. Wij hebben in verschillende wijken van Den Bosch gewoond , zoals de Hambaken โ€“ Kruiskamp โ€“ Graafseweg en nu in de Maaspoort. In het dagelijks leven werk ik als ICT-projectleider bij T-systems. In 2010-2014 ben ik al VVD-raadslid geweest, maar ik wil me graag weer inzetten en o.a. aandacht geven aan de wijken.

1. Wat heeft u bewogen om de politiek in te gaan en te kiezen voor deze partij?
Het is makkelijk om van alles te roepen en willen, maar wil je daadwerkelijk je stem laten horen dan moet je actief meedoen in de Bossche gemeenteraad.
Ik vind dat er iets moet veranderen in de wijken en de Bossche VVD geeft mij alle ruimte om dit te doen.
Om een voorbeeld te noemen, in mijn eerste raadslid periode [2010-2014] vond ik dat er iets moest gebeuren aan obesitas onder de Bossche Jeugd. Dankzij mijn inzet en een andere partij, is de gemeente Den Bosch, onderdeel geworden van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) waardoor obesitas wordt aangepakt met verschillende activiteiten voor de Bossche Jeugd.

2. Wat zou u direct willen veranderen als u raadslid gaat worden?
Ik wil ruimte voor initiatieven in de wijken! Er zijn heel veel initiatieven vanuit de wijkbewoners, maar meestal worden wij niet goed begrepen door de gemeente en stopt het. Ik wil daarbij helpen zodat initiatieven van wijkbewoners van de grond kunnen komen. Voor en door wijkbewoners!

3. Wat zijn de 2 belangrijkste onderwerpen voor uw partij en waarom?
De Bossche VVD vindt veel onderwerpen belangrijk, maar als ik kijk naar onze wijk, dan vind ik dat veiligheid en zorg aandacht moeten hebben in de Maaspoort.
Iedereen heeft recht op een kindvriendelijke, veilige omgeving. Wij willen dat de gemeente niet alleen aandacht heeft voor veiligheidscijfers, maar ook voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Eigendommen moeten worden gerespecteerd.
Een voorbeeld van veiligheid ( ik heb er wel meer, maar wil het kort houden ): Meer bevoegdheden voor gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren en uitbreiding van toezichthouders op buurt- en wijkniveau. Extra BOAโ€™s vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
Zorg is voor de Bossche VVD-maatwerk. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ze willen in de eigen omgeving wonen en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Daarom willen wij zorg die dicht bij de mensen staat en dat de zorgverleners ook op kleine schaal meedenken. Een voorbeeld: wijkpleinen, buurthuizen en andere algemene ruimten geven we een belangrijke rol in beleid rondom zorg en welzijn. Voor de Maaspoort zal de Schans een grotere rol moeten krijgen. Het zijn namelijk deze voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en hierdoor is individuele zorg minder nodig.

4. Met welke partijen zou u niet samen willen werken? En waarom?
De Bossche VVD sluit geen partijen uit. Het is belangrijk om onze gemeente te besturen. Dit betekent dat je moet kunnen luisteren en samenwerken met andere partijen. Het kan zomaar zijn dat zij het ook eens zijn met jouw standpunten en dan zou je niet willen samenwerken? Gemiste kans zou ik dan zeggen.

5. Veel partijen richten zich op specifieke dorpen en wijken. Aan welke wijken en dorpen is er volgens u te weinig aandacht besteed afgelopen periode?
De Maaspoort en Empel. Ik zie het en heb het ook gehoord van meerdere inwoners. Aan de hand van wijk-buurt monitors kun je ook zien dat Maaspoort en Empel gemiddeld tot goed scoren op bepaalde themaโ€™s. Maar hierdoor gaat alle aandacht naar de andere wijken zoals Noord โ€“ Hambaken en West โ€“ Kruiskamp die matig tot slecht scoren.
Ik vind dat er aandacht moet komen voor de wijken die het goed doen en zij krijgen de steun van de Bossche VVD om nog sterker te worden. Zodat de Maaspoort /Empel leefbaar en gezellig blijven en een thuis voor iedereen.

6. Een bron van ergernis in Maaspoort is de huidige staat van het winkelcentrum. Wat zou de Bossche politiek hier voor een rol in kunnen spelen om dit te verbeteren? Het winkelcentrum is eigendom van Dela Vastgoed.
De uitstraling van het winkelcentrum kan zeker beter en meerdere kappers/ frietzaken in een winkelcentrum is ook een keuze. Maar het initiatief ligt bij Dela Vastgoed en winkeliers. Wat de Bossche VVD zou kunnen doen is om nogmaals samen met alle betrokkenen in en om het centrum, tot een realiseerbaar plan te komen, zowel voor de inwoners als voor winkeliers en eigenaar.

7. Veel verkeer uit Empel en de Groote Wielen maakt gebruik van de Maaspoortweg waaronder ook veel vrachtverkeer. De verwachting is dat door de komst van het nieuwe industrieterrein in Empel dit zal gaan toenemen. Wat zou een oplossing kunnen zijn om het gebruik van de Maaspoortweg te ontlasten?
De Maaspoortweg is door de jaren heen steeds drukker geworden. Met de komst van een nieuwe industrie in Empel zal dit waarschijnlijk toenemen. Een oplossing zou kunnen zijn door het vrachtverkeer niet via de Maaspoortweg te laten lopen.

8. Maaspoort Kids bestaande uit een aantal betrokken wijkbewoners wil een eigen stek in de wijk voor kinderactiviteiten. Is uw partij bereidt dit initiatief te ondersteunen en hoe?
Ja! Dit is nu een mooi initiatief door en voor wijkbewoners wat ik graag ondersteun.
De Bossche VVD heeft jongstleden al aandacht gevraagd voor Maaspoort Kids middels schriftelijke vragen aan het College van onze gemeente.

9. Wat vond u van de bijeenkomst voor politieke partijen in de Schans?
Goed dat alle partijen aanwezig waren. Persoonlijk vind ik dat je als (komend) raadslid moet weten wat er speelt in een wijk of laat je goed informeren door anderen en vooral benaderbaar bent. Dan is een bijeenkomst niet eens nodig.

10. Wat zou u als Maaspoorter voor onze wijk in de komende raadsperiode op de politieke agenda willen zetten
Er zijn vele onderwerpen, maar om te beginnen, een onderwerp, namelijk
Ruimte voor initiatieven uit de wijken.
Initiatieven door en voor wijkbewoners moeten worden gefaciliteerd, waardoor de leefbaarheid in wijken (vanzelf) beter kunnen worden.
Een tweetal andere onderwerpen die ook mijn voorkeur hebben zijn zorg en sport. Zorg heb ik bij vraag 3 al toegelicht. Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid en door te sporten kom je elkaar tegen. Sport brengt ons samen! Bovendien heb ik een zwak voor de top- en breedtesport, mijn 4 zonen voetballen, waarvan 3 bij FC Den Bosch en de jongste zoon bij onze voetbalvereniging RKVV Wilhelmina.
Bedankt voor het interview en mocht je nog vragen hebben, neem een kijkje op www.kiespatrick.nl en stem Bossche VVD lijst 3 , nummer 12.

KIES PATRICK MOLLE LIJST 3 – NR 12

null

Facebook reacties
Deel dit bericht:
Naar de inhoud springen
%d bloggers liken dit: